OFFICIAL PORTAL
PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY

Seksyen Teknikal Dan Infrastruktur

Seksyen Teknikal Dan Infrastruktur

 

VISI

Agensi peneraju pengurusan dan kesiapsiagaan bencana negara.

 

MISI

Memastikan keselamatan rakyat dan kesejahteraan negara dengan memupuk  kerjasama pelbagai pihak sebagai satu pasukan untuk membina serta  meningkatkan keupayaan dan kesiapsiagaan dalam pengurusan bencana.

 

FUNGSI/TANGGUNGJAWAB

Bahagian Pengurusan Pasca Bencana terdiri daripada 2 cabang utama iaitu Seksyen Teknikal dan  Infrastruktur serta Seksyen Pembangunan Komuniti dan Sosial. Kedua-duanya  bertanggungjawab  merancang dan menyelaraskan pelan pemulihan  bencana yang meliputi infrastruktur fizikal, ekonomi dan sosial. Antara fungsi utamanya adalah:

 

 1. Menyelaras data bantuan pasca bencana.
 2. Merangka dan menyelaras plan pemulihan pasca bencana.
 3. Menyelaras pemantauan berterusan program pemulihan pasca bencana.
 4. Menyelaras penilaian impak bencana dari aspek sosial, ekonomi, fizikal dan alam sekitar.
 5. Menyelaras program pemulihan bencana bersama agensi kerajaan, badan berkanun, pihak swasta dan badan-badan sukarela.

 

PERANAN DAN FUNGSI SEKSYEN

 1. Penyenggaraan Fasiliti.
 2. Menyelaras Laporan Bencana.
 3. Menyelaras Laporan Pembaikan.
 4. Menyelaras Perlaksanaan Projek.
 5. Bertindak sebagai Technical Focal Point.
 6. Menyelaras siasatan & kajian fizikal pasca bencana.
 7. Mengumpul status pembaikan serta memajukan ke JPBP untuk pembentangan.
 8. Menyelaras penyenggaraan Aset Tidak Alih agensi agar sentiasa dalam keadaan baik.
 9. Menyelaras semua projek di bawah peruntukan Mengurus dan Pembangunan kendalian Agensi Pengurusan Bencana Negara.
 10. Menganalisa & mengenal pasti punca masalah serta langkah `Quick Win’ berkos rendah bagi isu Pra Bencana, Semasa Bencana & Pasca Bencana.
 11. Mengumpul maklumat kerosakan, anggaran pembaikan termasuk pihak yang relevan dengan kerosakan serta memajukan ke JPBP untuk pengesahan peruntukan.
 12. Memastikan hasil analisa maklumat dan laporan mampu membantu program kerja yang lebih terancang berkaitan mitigasi, logistik, komuniti, dasar serta pengurusan bencana  secara keseluruhannya.

 

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA

 • Keberkesanan Pengenalpastian dan Penyelesaian Masalah Teknikal.

Contoh : Memperkukuh penyelesaian teknikal antara agensi dalam pengurusan bencana

 • Pengukuhan Pemantauan Projek Struktur dan Infrastruktur.

Contoh : Memperkukuh penyelarasan projek berbentuk fizikal dan bukan fizikal

 • Memperkukuhkan Perkhidmatan Teknikal Dalam Pengurusan Bencana;

Contoh : Menyelaras taksiran fizikal kerosakan bencana

Disclaimer
The Government of Malaysia and the National Disaster Management Agency (NADMA) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Hubungi Kami
Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras B1, 6 dan 7, Setia Perkasa 5,
Kompleks Setia Perkasa,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 WP Putrajaya

T: +603 8870 4800
F: +603 8870 4848
E: admin@nadma.gov.my
G: 2.937323, 101.704762
Statistik Pengunjung
Pengunjung

Search