OFFICIAL PORTAL
PRIME MINISTER'S DEPARTMENT
NATIONAL DISASTER MANAGEMENT AGENCY

Seksyen Pembangunan Komuniti Dan Sosial

Seksyen Pembangunan Komuniti Dan Sosial

 

VISI

Memperkasa dan memulihkan komuniti pasca bencana secara holistik dan berkesan melalui pembangunan modal insan yang strategik dengan keterlibatan agensi kerajaan dan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat (whole of society approach).

 

MISI

 1. Membentuk komuniti yang berdaya tahan dalam menghadapi bencana.
 2. Memperkukuh kerjasama antara Kerajaan, GLC & NGO yang efektif dalam mencapai komuniti yang berdaya tahan.
 3. Memastikan bantuan pemulihan akibat bencana dilaksanakan secara teratur, berkesan dan berimpak tinggi.

 

FUNGSI DAN TANGGUNGJAWAB SEKSYEN PEMBANGUNAN KOMUNITI DAN SOSIAL

 

 1. Menyelaras kerjasama dalam merangka persediaan bencana oleh komuniti melalui program-program berbentuk ‘Community Based Disaster Risk Management’ (CBDRM) dan perkongsian ilmu kepada masyarakat.
 2. Menguruskan Kumpulan Wang Amanah Bantuan Bencana Negara (KWABBN), Kumpulan Wang COVID-19 (KWC) dan Tabung COVID-19 (TCN).
 3. Menjalin kolaborasi strategik dan rangkaian kerjasama bersama NGO, GLC, pihak swasta, Institusi Pengajian Awam dan Swasta (IPTA dan IPTS) serta lain-lain sektor masyarakat.
 4. Mengurus Bantuan Wang Ihsan dan Bantuan Khas COVID-19.

 

PERANAN/PENCAPAIAN SEMASA

 

 • 2021

CBDRM : Libat urus 8.5 juta orang komuniti (termasuk CBDRM pandemik dan ABC-19)

Bantuan:

 1. Bantuan Wang Ihsan (BWI) : RM 111.14 juta telah disalurkan kepada 14 Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri (JPBN) di seluruh negara.
 2. Bantuan Khas COVID-19 (BKC) : RM 79.859 juta kepada 28,849 pemohon (hilang pendapatan & kematian) 

 

 • 2022

CBDRM: Libat urus 260 orang komuniti.

Bantuan:

 1. BWI : 138.7 juta telah disalurkan kepada 14 Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri di seluruh negara.
 2. BKC: RM 47.247 juta kepada 20,701 pemohon (hilang pendapatan & kematian)
Disclaimer
The Government of Malaysia and the National Disaster Management Agency (NADMA) shall not be liable for any loss or damage caused by the usage of any information obtained from this website.
Hubungi Kami
Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA),
Jabatan Perdana Menteri,
Aras B1, 6 dan 7, Setia Perkasa 5,
Kompleks Setia Perkasa,
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan,
62502 WP Putrajaya

T: +603 8870 4800
F: +603 8870 4848
E: admin@nadma.gov.my
G: 2.937323, 101.704762
Statistik Pengunjung
Pengunjung

Search