Selamat Datang ke Portal NADMA!

# Merangka dasar, pelan perancangan dan persediaan bencana;

# Mengurusetiakan urusan parlimen berkaitan dengan pengurusan bencana;

# Perancangan dan pengurusan logistik bencana seluruh negara;

# Mengarusperdanakan usaha-usaha pengurangan risiko bencana (non structural mitigation function); dan

# Menjalin perhubungan dengan agensi serantau ASEAN, Asia, Asia Pasifik dan antarabangsa yang mempunyai kepentingan serta kepakaran dalam bidang pengurangan risiko dan pengurusan bencana

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image