Selamat Datang ke Portal NADMA!

# Memastikan perancangan dan pelaksanaan program/projek pemulihan infrastruktur dan teknikal berjalan seperti ketetapan;

# Merancang program/projek teknikal & infrastruktur dan memastikan pelaksanaannya disiapkan dalam tempoh masa, kualiti dan kos yang optimum bagi faedah jangka panjang;

# menguruskan aspek-aspek pembangunan komuniti pasca bencana dari segi sudut bukan fizikal meliputi pembangunan semula ekonomi, sosial nilai budaya, pendidikan, alam sekitar dan kesedaran;

# Memastikan penyampaian bantuan bencana yang berkesan

 

 

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image