Selamat Datang ke Portal NADMA!

# Merangka pelan operasi pengurusan bencana;

# Merangka perancangan dan penyelarasan dengan Jabatan/Agensi berkaitan dalam penyediaan dan pengemaskinian Pelan Tindakan Operasi (PTO) bencana negara;

# Merangka dan menyelaras Peraturan/Arahan Gerakan dalam pengendalian bencana sebagai garis panduan bagi Jabtan/Agensi kerajaan berkaitan;

# Bertindak sebagai penasihat kepada Jawatankuasa Pengursan Bencana Negeri dan Daerah;

# Mengawal selia National Disaster Command Center (NDCC); dan

# Mengurus dan memantau pengoperasian Pasukan SMART

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image