VISI

Transformasi perkhidmatan pengurusan bencana ke arah penggunaan teknologi maklumat dan komunikasi sepenuhnya.

MISI

Ø    Membantu NADMA menyampaikan maklumat bencana menggunakan ICT Terkini

Ø    Menyediakan dan memantau prasarana Teknologi Maklumat dan Komunikasi yang selamat dan diyakini

 

PIAGAM PELANGGAN

Ø     Menerima dan merekod laporan kerosakan serta membuat temujanji baik pulih kerosakan dalam masa tiga (3) hari bekerja.

Ø    Mengenalpasti serta membaikpulih kerosakan perkakasan (hardware) dan perisian (software) komputer bergantung kepada;

1.      kerosakan kritikal tidak melebihi dua puluh empat (24) jam;

2.      kerosakan tidak kritikal tidak melebihi satu (1) bulan;

Ø    Memberi khidmat nasihat berhubung perolehan peralatan ICT kepada jabatan/bahagian dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja;

Ø    Memproses permohonan akaun emel dari jabatan/bahagian dalam tempoh tiga (3) hari bekerja daripada tarikh permohonan diterima;

Ø    Menyediakan laporan inventori dan maklumat peralatan ICT dalam tempoh lima (5) hari bekerja;

Style Selector

Layout Style

Predefined Colors

Background Image